Välkommen till vår distriktsförening, RBU Kalmar län

I början på mars varje år har vi årsmöte - alla medlemmar är välkomna.
I samband med årsmötet ordnas vanligen en kurs med övernattning.
Under kursen har vi gott om tid att prata med varandra och kan då få många bra tips som underlättar tillvaron.
Ni får gärna komma med tips på lämpliga ämnen/föreläsare på kursen.

Vi ordnar resor till totalskidskolan i Åre, se ovan under Aktiviteter, resor till mässor samt resor till "varmare länder".
Vi försöker ordna så medlemmar får prova nya hjälpmedel. Vi tar tacksamt emot tips på aktiviteter som vi kan anordna.